Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Bộ phận đùn thổi túi nilon

Bộ phận đùn thổi túi nilon

Dàn xoay một lớp, hai lớp, ABA

Dàn xoay 1 lớp, 2 lớp, ABA

Đầu khuôn máy thổi túi nilon

Đầu khuôn 2 lớp, 2-3 màu, ABA

Đầu khuôn máy thổi túi nilon

Đầu khuôn 3 lớp, 4 lớp

Đầu khuôn máy thổi túi nilon

Đầu khuôn 5 lớp, 7 lớp

Đầu khuôn máy thổi túi nilon

Đầu khuôn máy thổi túi nilon 1 lớp

Dịch vụ bảo trì bảo, tư vấn sửa chữa thay thế linh kiện

Dịch vu bảo trì

Màng lọc thương, màng lọc bền, màng lọc gạt tay

Màng lọc thường, màng lọc bền, màng lọc gạt tay

Máy thổi túi nilon

Máy thổi túi ABA